ADATVÉDELMI POLITIKA

1 - Bevezetés .................. 5

2 - A feldolgozás céljai, indokai és a feldolgozott személyes adatok kategóriái .................. 6

2.1 - Ha Ön a Honor Villa ügyfele vagy potenciális ügyfele .................. 6

2.1.1 - Szállodai, szállás, éttermi, SPA, vállalati és személyes rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások .................. 6

2.1.2 - Kommunikáció Önnel .................. 6

2.1.3 - A törvény által általában és különösen az utazási szolgáltatóként fennálló kötelezettségeink által előírt adatkezelés .................. 6

2.1.4 - Promóciós ajánlatok és csomagok küldése, hírek a Honor Villa szolgáltatásairól és termékeiről .................. 6

2.2 - Ha Ön a Honor Villa Vitrarium SPA vendége .................. 7

2.3 - Ha Ön a Honor Villa ügyfelének vagy potenciális ügyfelének, illetve üzleti partnerének képviselője vagy kapcsolattartója, alkalmazottja vagy egyéb munkatársa .................. 7

2.3.1 - Szálloda, szállás, étterem, SPA és medence, vállalati és személyes rendezvények .................. 7

2.3.2 - Kommunikáció Önnel .................. 7

2.3.3 - Az adatkezelés általában törvény által előírt kötelezettségként, valamint az utazási szolgáltatóként fennálló kötelezettségeinkre tekintettel, különösen a .................. 8.

2.3.4 - Promóciós ajánlatok és csomagok, hírek küldése a Honor Villa szolgáltatásairól és termékeiről .................. 8

2.4 - Ha állásra/gyakorlatra jelentkezik .................. 8

2.5 - Ha Ön az irodánk látogatója .................. 9

2.6 - Ha Ön a .................. 9 weboldalunk felhasználója.

2.7 - Automatikusan gyűjtött információk. Sütik .................. 9

2.8 - Harmadik felektől gyűjtött információk .................. 9

2.9 - Egyéb célú feldolgozás .................. 9

2.10 - Gyermekekkel kapcsolatos információk .................. 9

3 - Továbbítjuk-e az Ön személyes adatait harmadik félnek? .................. 10

4 - Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait? .................. 11

5 - Hogyan garantáljuk az Ön személyes adatainak biztonságát? Biztonságban vannak? .................. 11

6 - Továbbítjuk-e az Ön személyes adatait az EU-n vagy az EGT-n kívülre? .................. 12

7 - Hogyan ellenőrizheti személyes adatait? Milyen jogai vannak? .................. 12

8 - Ki a felelős a személyes adatok feldolgozásáért? Kapcsolat .................. 13

1. Bevezetés

Az Ön személyes adatainak bizalmas kezelése és védelme az S.C. SZEKELY HUNT S.R.L., a továbbiakban Honor Villa, egyik kötelezettségvállalása.

Ezért törekszünk arra, hogy az Ön személyes adatait a Romániában alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokban meghatározott elvekkel összhangban kezeljük, beleértve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletet ("GDPR").

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosító szám vagy egy vagy több, a fizikai, pszichológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásra jellemző tényező alapján.

Ez az adatvédelmi és személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat az ügyfeleink, üzleti partnereink, a velünk kapcsolatba lépő és minket meglátogató egyéb személyek, valamint képviselőik, potenciális alkalmazottaik, munkatársaik stb. adataira vonatkozik, és egyaránt vonatkozik a www.honorvilla.ro weboldalunkon keresztül gyűjtött adatokra, valamint az e-mailben vagy más offline kapcsolatfelvétel útján gyűjtött személyes adatokra.

A magánélet és a személyes adatok védelmére vonatkozó politika a következőket írja le:

- az Ön személyes adatainak gyűjtésének és felhasználásának céljai;

- az ilyen célú adatfeldolgozás okai;

- az általunk gyűjtött és feldolgozott személyes adatok kategóriái;

- ezen adatok feldolgozásának időtartama;

- az érintettek jogairól és arról, hogy hogyan gyakorolhatja azokat;

- kinek adhatunk ki személyes adatokat,

- információkat, amelyeket átlátható és könnyen olvasható módon szeretnénk továbbítani Önnek, hogy megértse, mit szeretnénk közölni Önnel.

Azt is megtudhatja, hogyan léphet kapcsolatba velünk, ha kérdései vannak a személyes adataival kapcsolatban, amelyekre szívesen válaszolunk. Kérjük, olvassa el a cookie-irányelvünket is, ahol megtudhatja, hogy a www.honorvilla.ro hogyan használja a cookie-kat és más hasonló technológiákat.

2. Az adatkezelés céljai, indokai és a feldolgozott személyes adatok kategóriái

A Honor Villával való interakció keretében Önt - mint természetes személyt - alávethetjük az általunk végzett adatfeldolgozási tevékenységeknek. Ezért az Ön személyes adatait a következő esetekben használjuk fel:

2.1 Ha Ön a Honor Villa ügyfele vagy potenciális ügyfele:

2.1.1 Szállodai szolgáltatások, szállás, étterem, SPA, vállalati és személyes rendezvények biztosítása

Az Ön vonatkozó személyes adatait a tőlünk kért szolgáltatások előkészítéséhez és nyújtásához használjuk fel. Például az Ön szállás- vagy rendezvényfoglalásának lefoglalásához és/vagy kezeléséhez szükségünk lehet az Ön esetére vonatkozó személyes adatokra. Ebben az esetben a személyes adatok feldolgozásának alapjaként a szerződés teljesítésére támaszkodunk.

2.1.2 Kommunikáció Önnel

A kapcsolattartási adatokat arra használjuk, hogy kommunikáljunk Önnel az Ön kéréseivel, valamint a kereskedelmi kapcsolathoz kapcsolódó egyéb lényeges szempontokkal kapcsolatban. Ebben az esetben is a szerződés teljesítésére támaszkodunk a személyes adatok feldolgozásának alapjaként.

2.1.3 Az adatkezelés általában a törvény által előírt kötelezettségként, és különösen az utazási szolgáltatóként fennálló kötelezettségeink miatt.

Az Ön egyes személyes adatait a szolgáltatások nyújtásával összefüggésben a turisztikai szolgáltatók tevékenységét szabályozó jogszabályokból eredő jogi kötelezettségek alapján kezelhetjük (pl. a szálláshely-szolgáltatások esetében kötelezően összegyűjtendő adatok). Ebben az esetben ezen adatok feldolgozásának okai a jogi kötelezettségünkkel kapcsolatosak (2001. évi 237. sz. törvény a turistáknak a turisták fogadóépületekben való hozzáférésére, nyilvántartására és védelmére vonatkozó normák jóváhagyásáról).

2.1.4 Promóciós ajánlatok és csomagok küldése, hírek küldése a Honor Villa szolgáltatásairól és termékeiről

Kapcsolattartási adatait arra is felhasználhatjuk, hogy az Ön által választott formában (elektronikusan e-mailben, SMS-ben, papíron) - ajánlatainkat és egyéb információinkat vagy szezonális híreket nyújtsunk Önnek a szolgáltatásokkal és termékekkel, promóciókkal kapcsolatban. Honor Villa, kizárólag abban az esetben, ha Ön feliratkozott egy ilyen szolgáltatásra, és ezért korábban kifejezte kifejezett hozzájárulását az adatai ilyen jellegű feldolgozásához. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kifejezve, hogy nem szeretne ilyen információkat kapni a következő módokon: leiratkozás a hírlevélről, e-mail küldése a [email protected] címre, levél küldése a Sat Izvoare, Comuna Zetea, Strada IRIGYVESSZEJE, No. 4, Hargita megye, Honor Villa címre.

Az Önnel való kapcsolatunk keretében feldolgozott adatkategóriák az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma, faxszáma, számlázási adatai, banki adatai, személyi igazolványában vagy útlevelében szereplő adatok, valamint az Ön vagy társai egyéb személyes adatai, amelyeket Ön közvetlenül megadhat nekünk.

2.2 Ha Ön a Honor Villa SPA szolgáltatásait veszi igénybe

A fenti 1.1. pontban említett információkon kívül a Honor Villa által kínált bizonyos eljárások vagy SPA-csomagok esetében szükségünk lehet bizonyos orvosi adatokra Öntől. Az így gyűjtött orvosi adatok szükségesek ahhoz, hogy fenntartsuk, betartsuk és betartsuk az adott SPA iparágban alkalmazott gyakorlatokat, kötelezettségeket és szabványokat.

Az így összegyűjtött egészségügyi adatokat egyrészt annak biztosítására használjuk fel, hogy a Honor Villa engedélyezze a létesítményeinkbe való belépést/használatot, másrészt pedig arra, hogy megvédjük az Ön egészségi állapotát, biztonságát és egészségét, amikor Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat.

Ebben az esetben az Ön kifejezett beleegyezésére támaszkodunk az Ön egészségügyi adatainak feldolgozásához. Ön nem köteles megadni nekünk ezeket az egészségügyi adatokat, de lehetséges, hogy ezek nélkül nem tudunk bizonyos szolgáltatásokat vagy SPA-csomagokat nyújtani az általunk kínáltak közül.

Az ilyen típusú adatok és információk feldolgozását illetően Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását.

2.3 Ha Ön a Honor Villa valamely ügyfelének vagy potenciális ügyfelének, illetve üzleti partnerének képviselője vagy kapcsolattartója, alkalmazottja vagy egyéb munkatársa.

2.3.1 Szállodai szolgáltatások, szállás, étterem, SPA, vállalati és személyes rendezvények biztosítása

Az Ön vonatkozó személyes adatait a tőlünk kért szolgáltatások előkészítéséhez és nyújtásához használjuk fel. Például felhasználhatjuk a személyes adatokat az Ön által képviselt ügyféllel való kapcsolat kezeléséhez, vagy felhasználhatjuk a megadott személyes adatokat az Ön szállásfoglalásának lefoglalásához és/vagy kezeléséhez, illetve egy rendezvény előkészítéséhez. Ebben az esetben a személyes adatok feldolgozásának alapjául a tevékenységi körünkbe tartozó szolgáltatások nyújtásához és az ügyfeleinkkel való kapcsolat kezeléséhez fűződő jogos érdekünkre támaszkodunk.

2.3.2 Kommunikáció Önnel

A kapcsolattartási adatokat arra használjuk, hogy kommunikáljunk Önnel az Ön kéréseivel és a kereskedelmi kapcsolathoz kapcsolódó egyéb lényeges szempontokkal kapcsolatban. Ebben az esetben is a személyes adatok feldolgozásának alapjaként a tevékenységi területünkön nyújtott szolgáltatásaink nyújtásához és az ügyfeleinkkel való kapcsolat kezeléséhez fűződő jogos érdekre támaszkodunk.

2.3.3 Adatkezelés, mint törvény által előírt kötelezettség, általában, és különösen a turisztikai szolgáltatások nyújtójaként fennálló kötelezettségeinkkel kapcsolatban.

Az Ön személyes adatainak egy részét a turisztikai szolgáltatók tevékenységét szabályozó jogi kötelezettségeken alapuló szolgáltatásnyújtás keretében kezelhetjük (pl. a szálláshely-szolgáltatás esetében kötelezően összegyűjtendő adatok). Ebben az esetben az adatkezelés indokai a jogi kötelezettségünkhöz kapcsolódnak (2001. évi 237. sz. H.G. a turistáknak a turisztikai fogadóépületekben való hozzáférésére, nyilvántartására és védelmére vonatkozó normák jóváhagyásáról).

2.3.4 Promóciós ajánlatok és csomagok küldése, hírek küldése a Honor Villa szolgáltatásairól és termékeiről

Kapcsolattartási adatait arra is felhasználhatjuk, hogy az Ön által választott formában (elektronikusan e-mailben, SMS-ben, papíron) - ajánlatainkat és egyéb információinkat vagy szezonális híreket nyújtsunk Önnek a szolgáltatásokkal és termékekkel, promóciókkal kapcsolatban. Honor Villa, de csak akkor, ha Ön feliratkozott egy ilyen szolgáltatásra, és ezért korábban kifejezte kifejezett hozzájárulását az adatai ilyen jellegű feldolgozásához. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kifejezve, hogy nem kíván többé ilyen információkat kapni a következő módokon: leiratkozás a hírlevélről, e-mail küldése a [email protected] címre, levél küldése a Sat Izvoare, Comuna Zetea, Strada IRIGYVESSZEJE, No. 4, Hargita megye, Honor Villa címre.

Az adatokat minden esetben közvetlenül Ön vagy az ügyfél/partner szolgáltatja. Az Önnel való kapcsolatunk keretében feldolgozott adatkategóriák a következők: név, e-mail cím, telefonszám, fax, cégen belüli pozíció, számlázási adatok, banki adatok, valamint egyéb személyes adatok, amelyeket a Honor Villa számára - általában Ön által - a fenti célok teljesítéséhez szükséges módon adunk meg.

2.4 Ha Ön egy állásra/gyakorlatra pályázik

A beérkezett önéletrajzokban szereplő személyes adatokat arra használjuk fel, hogy értékeljük a Honor Villa-nál betöltendő pozícióra jelentkezők képzettségét, beleértve a gyakornoki vagy gyakornoki programjainkban való elhelyezkedést is. A személyes adatok feldolgozását az önéletrajz elküldésével egyszer kifejezett hozzájárulásán, majd a szerződés megkötése és végrehajtása alapján alapozzuk.

Az Önnel való kapcsolatunk keretében kezelt adatkategóriák a következők: név, e-mail cím, telefon, fax, cím, önéletrajzban szereplő személyes adatok, az oktatásra és képzésre vonatkozó adatok, szakmai képesítések, valamint egyéb személyes adatok, amelyeket Ön közvetlenül nekünk adhat meg.

2.5 Ha Ön a telephelyünk látogatója:

Az Ön személyes adatait a Honor Villa helyiségeinek, árucikkeinek, személyzetünknek és más látogatóknak, lakóknak a biztonsága érdekében használjuk fel. Ebben az esetben adataink feldolgozása a Honor Villa jogos érdekén alapul, nevezetesen e terek, javak és személyzet védelmén.

Az ebben az összefüggésben feldolgozott adatkategóriák az Ön neve, valamint az Ön által közvetlenül megadott egyéb személyes adatok. Ebben az összefüggésben megemlítjük azt is, hogy a Honor Villa a belső videómegfigyelő rendszereken (CCTV) keresztül rögzíti a Honor Villa termeiről és nyilvános területeiről készült képeket.

2.6 Ha Ön a weboldalunk felhasználója:

A weboldalunk, a www.honorvilla.ro látogatása során gyűjtött személyes adatokat a forgalom nyomon követésére és a weboldal tartalmának fejlesztésére használjuk. Ez az adatfeldolgozási tevékenység jogos érdekünkön alapul, hogy biztosítsuk weboldalunk megfelelő működését és fejlesztését.

Az ebben az összefüggésben feldolgozott adatok kategóriái a https://honorvilla.ro/privacy-policy oldalon találhatók.

2.7 Automatikusan gyűjtött információk. Sütik

Még ha a www.honorvilla.ro weboldal meglátogatása nem is vezet foglaláshoz, üzenetküldéshez vagy hasonlóhoz, lehetséges, hogy a cookie-k segítségével automatikusan gyűjtsünk bizonyos információkat. Kérjük, olvassa el a cookie-szabályzatot https://honorvilla.ro/cookie-policy

2.8. Harmadik felektől gyűjtött információk

Lehetséges, hogy az Ön személyes adatait más forrásokon keresztül kapjuk meg, még akkor is, ha Ön nem adja meg azokat közvetlenül, olyan harmadik felektől, akiknek jogukban áll megosztani velünk az Ön adatait. Ezek közé tartoznak az üzleti partnerek (utazási irodák), a weboldalba integrált foglalási szolgáltatások (Booking.com), kártyás fizetési módok. Amikor Ön ezen szolgáltatások némelyikét igénybe veszi, lehetséges, hogy adatait megadja üzleti partnereinknek, akik az Ön adatait hozzánk továbbítják.

2.9. Egyéb célú feldolgozás

Az Ön személyes adatait nem kezeljük az eredeti gyűjtési céltól eltérő másodlagos célokra előzetes hozzájárulás, jogos érdek vagy jogalap nélkül.

2.10. Gyermekekkel kapcsolatos információk

A Honor Villa általában nem gyűjt személyes adatokat gyermekekről. Gyermekek esetében a Honor Villa által kínált szolgáltatások csak a szülő vagy törvényes képviselő beleegyezésével vehetők igénybe. Korlátozott esetekben, például a foglalás részeként, vagy családok számára turisztikai csomagok vásárlása esetén a Honor Villa csak a szülők/gondviselők beleegyezésével gyűjthet és használhat fel gyermekadatokat.

A gyermekek mint kedvezményezettek részvételével szervezett csoportok (például sportesemények, táborok és hasonlók) esetében az ilyen csoportok vagy események szervezőjének gondoskodnia kell arról, hogy megkapja a szülők/ törvényes gyámok hozzájárulását a gyermekek személyes adatainak feldolgozásához, ha az adatok feldolgozása a Honor Villa szolgáltatásainak nyújtásához szükséges. Ellenkező esetben a Honor Villa fenntartja a jogot a szolgáltatások nyújtásának megtagadására.

3. Továbbítjuk-e az Ön személyes adatait harmadik félnek?

Bizonyos körülmények között személyes adatokat osztunk meg harmadik felekkel:

Harmadik fél szolgáltatók - előfordulhat, hogy szolgáltatókat veszünk igénybe az Ön személyes adatainak a mi nevünkben történő feldolgozására. Ez olyan szolgáltatásokra terjedhet ki, mint például: számítógépes programtámogatási szolgáltatások, webfejlesztés, tárhelyszolgáltatás, professzionális fotózási szolgáltatások, marketinganyagok továbbítása, rendezvényekhez, konferenciákhoz kapcsolódó szolgáltatások stb. Biztosítjuk Önt arról, hogy minden harmadik fél szolgáltatóval személyesadat-feldolgozási megállapodást és titoktartási záradékot írtunk alá azok védelme érdekében, és nem engedjük, hogy más célokra használják fel azokat.

Illetékes hatóságok - jogszabályi rendelkezéseken alapuló megkeresések esetén az Ön adatait átadjuk az illetékes hatóságoknak, ha ez feltétlenül szükséges a csalás, bűncselekmények felderítéséhez, és általában, ha a jogszabályi rendelkezések megkövetelik, hogy ilyen követelménynek eleget tegyünk.

Ha Ön ezt kifejezetten kéri tőlünk, vagy kifejezetten felhatalmaz minket adatai közzétételére.

Sürgős helyzetek vagy vis maior esetén.

Ha a közzététel viták rendezéséhez, bírósági jog megállapításához vagy gyakorlásához szükséges.

Biztosítjuk Önt, hogy nem adjuk el személyes adatait más szervezetnek, természetes vagy jogi személynek.

4. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatainak tárolási idejét az Ön tudomására hozott adatkezelési célokhoz szükséges időtartamra korlátozzuk.

Felülvizsgáljuk, hogy szükség van-e az Ön személyes adatainak megőrzésére. Elemezzük az összegyűjtött és feldolgozott adatokat annak érdekében, hogy csak azokat az adatokat szűrjük, válogassuk és tartsuk fenn, amelyeknél a feldolgozás célja aktuális.

Az Ön által küldött kérés alapján azonnal töröljük az Ön személyes adatait, kivéve azokat az adatokat, amelyek feldolgozását/szolgáltatását jogszabály írja elő, amely esetben a megőrzési idő az alkalmazandó kötelező jogszabályban meghatározott időtartam;

Lehetőség van arra, hogy személyes adatait bírósági jog megállapítása, gyakorlása vagy védelme esetén megőrizzük.

Ha az Ön személyes adatainak megőrzése törvényben meghatározott célokból szükséges, akkor ezeket az adatokat továbbra is megőrizhetjük.

5. Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak biztonságáról? Biztonságban vannak?

Megfelelő technikai és szervezési intézkedések bevezetésével szeretnénk az Ön személyes adatait biztonságban tartani.

Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban belső eljárásokat határoztunk meg és alkalmazunk a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés és a nem megfelelő felhasználás megakadályozására.

Megfelelő rendszereket és eljárásokat alkalmazunk a személyes adatok védelme és biztonsága érdekében, különösen a jogosulatlan/jogellenes feldolgozás, a véletlen vagy jogellenes elvesztés, a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés megelőzése érdekében.

Intézkedéseket hajtottunk végre a biztonsági incidensek megelőzésére és/vagy feltárására, a biztonsági incidensek dokumentálására, az ilyen incidensek által érintett adatok dokumentálására, a biztonsági incidensek orvoslására, a személyes adatok helyreállítására.

Intézkedéseket és eljárásokat vezettünk be annak érdekében is, hogy biztonsági incidens esetén eleget tegyünk a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségeinknek, beleértve az illetékes felügyeleti hatóság értesítésére, valamint adott esetben az Ön értesítésére és tájékoztatására vonatkozó kötelezettségeinket.

A www.honorvilla.ro weboldalra irányuló forgalom SSL titkosítással van ellátva, így biztosítva az Ön által megadott információk titkosságát.

A Honor Villa alkalmazottai, vállalkozói, beszállítói és munkatársai esetében egyrészt korlátozzuk és korlátozzuk az általunk feldolgozott személyes adatokhoz való hozzáférésüket a feltétlenül szükséges mértékre, másrészt szigorú titoktartási kötelezettséget írunk elő.

Emellett a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban folyamatos képzési politikát vezettünk be és folytatunk munkatársaink számára.

6. Továbbítjuk-e az Ön személyes adatait az EU-n vagy az EGT-n kívülre?

Személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba vagy nemzetközi szervezeteknek.

7. Hogyan ellenőrizheti személyes adatait? Milyen jogai vannak?

Mint érintettnek, a GDPR számos jogot biztosít Önnek, többek között:

- a hozzáférési jog - lehetővé teszi, hogy megerősítést kapjon arról, hogy személyes adatait feldolgozzuk-e, és ha igen, akkor a feldolgozási tevékenységek vonatkozó részleteiről;

- a helyesbítéshez való jog - lehetővé teszi, hogy helyesbítse személyes adatait, ha azok helytelenek;

- a törléshez való jog - lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben (például ha az adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz képest, amelyekhez azokat gyűjtötték) kérje személyes adatainak törlését;

- a korlátozáshoz való jog - lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben (például, ha vitatja személyes adatai pontosságát, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra a pontosság ellenőrzését) korlátozni lehessen személyes adatai feldolgozását;

- a tiltakozáshoz való jog - lehetővé teszi, hogy a törvényben meghatározott feltételek és korlátozások mellett ellenezze személyes adatainak további feldolgozását;

- az adathordozhatósághoz való jog - lehetővé teszi, hogy az Ön által megadott személyes adatait strukturált, általánosan használt és a szokásos számítógépek által olvasható formátumban megkapja, vagy ezeket az adatokat egy másik üzemeltetőnek továbbítsa.

Örömmel biztosítjuk e jogok gyakorlását.

Ezeket a korábban említett jogokat gyakorolhatja, és többet megtudhat róluk, ha írásbeli kérelmet nyújt be hozzánk, mint adatkezelőhöz, a következő címen: Izvoare falu, Zetea község, IRIGYVESSZEJE utca 4. szám, Hargita megye, Honor Villa vagy e-mailben a [email protected] címre.

Önnek joga van ahhoz is, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál (ANSPDCP) [http://dataprotection.ro/].

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy mindig a lehető legnagyobb figyelemmel kezeljük kéréseit, és a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az érvényes kérések beérkezésétől számított 30 napon belül válaszolunk az Ön kérdéseire.

Ne adja meg személyes adatait a Honor Villa számára más kommunikációs csatornákon keresztül, kivéve a jelen szabályzatban említetteket: [email protected], [email protected], [email protected], függetlenül attól, hogy melyik személy vagy cég kérné a nevünkben, beleértve a Honor Villa azon alkalmazottait vagy korábbi alkalmazottait, akikkel korábbi látogatásai során találkozott. A jelen szabályzatban említettek kivételével bármely más kommunikációs csatornán keresztül bármilyen harmadik félnek bármilyen célból (további kedvezmények stb.) továbbított személyes adatok nem tartoznak a Honor Villa felelősségi körébe, mivel a Honor Villa nem tudja garantálni azok biztonságát. Ebben az értelemben javasoljuk, hogy gondosan tanulmányozza az ilyen harmadik felek adatvédelmi szabályzatát.

8. Ki a felelős a személyes adatok feldolgozásáért? Kapcsolattartó.

A SZEKELY HUNT SRL vállalat, romániai jogi személy, székhelye: Izvoare falu, Zetea község, IRIGYVESSZEJE utca 4. szám, Hargita megye, bejegyezve az ONRC-nél J19/247/2006 szám alatt, ellenőrzi az Ön személyes adatainak feldolgozását, mivel az Öntől gyűjtött információk adatkezelője.

Ez a személyesadat-feldolgozási szabályzat 2020.01.01.01-től hatályos. A későbbiekben változhat. Bármilyen frissítés a Honor Villa www.honorvilla.ro weboldalán való közzétételük napján lép hatályba.

A jelen szabályzat későbbi módosításai és frissítései révén vállaljuk, hogy semmilyen módon nem érintik az ebben a változatban említett jogait. Abban az esetben, ha az ilyen módosítások jelentős közvetlen vagy közvetett hatással lehetnek az Ön személyes adataival kapcsolatos jogaira, vállaljuk, hogy erről kifejezetten tájékoztatjuk Önt, és az alkalmazandó jogi rendelkezésekkel összhangban kérjük az Ön hozzájárulását.

Mindenesetre minden későbbi változást ezen az oldalon fogunk bemutatni, és ha ezek jelentősek, akkor kiemeljük őket.